Lundiflex

Centraal Bureau voor Statistiek Den Haag

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie. Voor de vestiging in Den Haag heeft Lundiflex onder andere de archiefruimte voorzien van maatwerkkasten.


Producten Deze archief-oplossingen zijn toegepast

Referenties Bekijk onze andere gerealiseerde projecten